‘Life is short. Smile while you still have teeth.’ 

“Животът е прекалено кратък! Усмихвайте се, докато все още имате зъби!”  😉  

'Life is short. Smile while you still have teeth.'