Кога да очакваме Феята на зъбките?

Кога да очакваме Феята на зъбките?

или кога пробива първото постоянно зъбче?

Първите постоянни зъбки обикновено са долните централни резци. Най-често ние може да ги очакваме към 6-годишна възраст на нашето дете. Обикновено започват да изникват отдолу под млечните зъбки на детето и често появата им ни изненадва.
 Постоянните зъби се състоят от набор от 32 зъба, 16 отгоре и 16 отдолу. Отгоре и отдолу всеки пълен набор от постоянни зъби се състои от 4 резци, 2 кучешки (остри зъби), 4 премолари (предкътници) и 6 молари (кътници). Всяка страна отгоре и отдолу има 3 групи молари. Третите молари се наричат ​​мъдредци. Последните четири кътника при човека се наричат така, защото изникват при завършването на физическото му развитие. Повечето хора нямат достатъчно място за мъдредците си и се налага те да бъдат отстранени поради тази причина. 
Необходимо е да напомняте на вашето дете да поддържа винаги добра устна хигиена, тъй като на този етап е от голямо значение, за да може постоянните зъбки да останат здрави и невредими, защото в началото те са сколонни към образуване на кариеси. 
Смяната на всички млечни зъби с постоянни продължава около 7 години. Това ще рече, че до 12 години в устата на детето ви ще има както млечни, така и постоянни зъби, нарича се смесен период. След 14 годишна възраст детето ви трябва да имате само постоянни зъби и тяхният брой ще е около 28. То трябва да продължава да се грижи за тях, защото при загубата им, нови никога повече няма да избият.

Кога да очакваме Феята на зъбките?