Кабинет за дентална медицина и естетика Д-р Валентина Владимирова

Кабинет за дентална медицина и естетика Д-р Валентина Владимирова


Услуги
Телефон:

082/823 214
0888 917 011

Адрес:

ул. Олимпи Панов 14, к-с Евас, вх. А, ет. 3

Кабинетът не работи със
Здравната каса