Д-р Красимир Миланов – орален хирург, имплантология

Д-р Красимир Миланов – специалист по орална хирургия, имплантология и пародонтална хирургия

Завършил е стоматологичният факултет на МУ София през 1996г.

До 2001г. работи във военна болница гр. Русе, от 2000 г.  има частна практика.

2008-2012г. – придобива специалност Орална хирургия при републиканският специалист по лицево-челюстна хирургия проф.Угринов болница “св.Анна” – София и доц.Факих ,факултет по дентална медицина-София.

Член на БЗС, член на сдружението на оралните и лицево челюстни хирурзи, специалист по орална имплантология, посетил е множество научни форуми, специализации и конгреси в България, Италия, Турция, Швеицария, Франция, Германия.

Хигиената на кабинета е поверена на автоклав клас Б, отговарящ на всички Европейски стандарти.


Услуги

  • Безболезнена екстракция на зъби;
  • Диагностика на заболяванията в лицево челюстната област;
  • Оперативни намеси;
  • Консултации;
  • Колаборация с болница св. Анна – София – лчх.;
  • Работа с анестезиолог за проблемни пациенти.

Кабинетът има договор с НЗОК
Телефон:

0887 212 982

Адрес:

пл. Възрожденски 6 ,търговски комплекс Пантеона, ет 2

Кабинетът работи със
Здравната каса

Работи с Нацонална здравноосигурителна каса